Handleiding
Bekijk ook: Motiveren & leerdoelen


Probeer de gratis video workshop!

Samenwerken met ontwikkeldoelen

Waar de weekschema's, hulpjes en stappenplannen vooral ondersteunen in de dagelijkse praktijk kijk je met de ontwikkeldoelen naar de ontwikkeling op lange termijn.

Met de ontwikkeldoelen stel je, samen met de cliënt, een stip op de horizion op. Waar wil je samen met de cliënt aan werken in de toekomst?

Doordat de ontwikkeldoelen altijd zichtbaar zijn in de eigen online omgeving van de cliënt kan de cliënt deze er altijd weer bijpakken. De voortgang is daarnaast heel visueel te zien. Dat motiveert!

Hoe werkt het?

De ontwikkeldoelen bestaan uit een aantal onderdelen:

  • Stip op de horizon: waar wil de cliënt bereiken? Bijvoorbeeld: "Zelfstandig huishouden kunnen doen"
  • Ontwikkeldoelen: een of meerdere doelstellingen die uiteindelijk de cliënt dichter bij de stip-op-de-horizon helpen
  • Stappen: elk ontwikkeldoel is weer opgedeeld in praktische kleine stapjes

Deze opbouw maakt het volgende einddoel steeds inzichtelijk maar ook de afzonderlijke kleine stapjes om daar te komen.

Door kleine stapjes af te vinken krijgt de cliënt inzicht in de voortgang en werkt dit motiverend.

De ontwikkeldoelen in MijnEigenPlan
### Stap 1: Stip op de horizon invullen Begin met het vastleggen van de stip op de horizon: wat wil de cliënt uiteindelijk bereiken? Je kunt dit vastleggen door in de rechterbalk een afbeelding te kiezen. Bijvoorbeeld een foto van het einddoel. Dit maakt het visueel. Onder de foto kun je op het tekstvlak klikken en ook een tekstuele beschrijving toevoegen. Bijvoorbeeld: "Zelfstandig op vakantie", of "Zelf meer in mijn huishouden doen".
De stip-op-de-horizon: wat wil je met de cliënt bereiken?

Stap 2: Stel ontwikkeldoelen vast

De volgende stap is het vastleggen van de ontwikkeldoelen: wat is er (in grote lijnen) nodig om de stip op horizon te bereiken?

  • Klik op "+ Ontwikkeldoel toevoegen
  • Voer een beschrijving in en kies eventueel een afbeelding

Gedurende het proces kun je steeds nieuwe ontwikkeldoelen toevoegen.

Tip: je kunt de ontwikkeldoel volgorde veranderen door deze met de muis te verslepen.

![](/static/mijneigenplan/img/ontwikkeldoelen/ontwikkeldoelen-doel-toevoegen.png)
Een ontwikkeldoel toevoegen.

Stap 3: Voeg concrete stappen toe

Elk ontwikkeldoel kun je nu opdelen in kleinere concrete stappen. De stappen beschrijven hoe je samen met het client een ontwikkeldoel gaat bereiken.

Bijvoorbeeld: "Een week lang zelf je kamer opruimen" als stap onder het ontwikkeldoel "Eigen kamer onderhouden".

Eventueel kun je de stappen ondersteunen met hulpjes & stappenplannen die de handelingen zelf ondersteunen.

  • Klik op "+ Voeg stap toe om een doel op te splitsen in kleinere stapjes"
  • Voer een beschrijving in en kies eventueel een afbeelding

De stappen kun je op elk moment uitbreiden, bijvoorbeeld wanneer nog wat extra aandacht nodig is om een bepaald doel te halen.

Tip: je kunt de stap volgorde veranderen door deze te verslepen.
![](/static/mijneigenplan/img/ontwikkeldoelen/ontwikkeldoelen-doel.png)
Een ontwikkeldoel welke is opgedeelt in concrete kleinere stappen.

Stap 4: Bijhouden van de voortgang

De cliënt gaat aan de gang met de stappen onder het ontwikkeldoel. Heeft de cliënt een bepaalde stap behaald of onder de knie? Dan kan die stap worden afgevinkt.

Zijn alle stappen afgevinkt? Dan kan het ontwikkeldoel als behaald worden gemarkeerd.

Met een duidelijke kleur en pictogram is direct zichtbaar welke doelen behaald zijn en ziet de cliënt heel visueel dat hij of zij dichter bij de stip-op-de-horizon komt.

Is er nog wat extra aandacht benodigd om het doel te halen? Je kunt de stappen op elk moment uitbreiden. Door stappen

  • Klik op "+ Voeg stap toe om een doel op te splitsen in kleinere stapjes"
  • Voer een beschrijving in en kies eventueel een afbeelding

De stappen kun je op elk moment uitbreiden, bijvoorbeeld wanneer nog wat extra aandacht nodig is om een bepaald doel te halen.

Door stappen een-voor-een toe te voegen kun je ook meer overzicht creeren.

Tip: verplaats afgesloten doelen naar de onderkant van de lijst om de aandacht vast te houden op nieuwe doelen.

Alle kleinere stappen zijn behaald; dit ontwikkeldoel kan worden afgesloten!

Heb je nog vragen? Neem contact op, we helpen je graag verder!