Starten met een nieuw account
Wanneer je start met MijnEigenPlan heb je een account nodig. In deze video zie je kort hoe je deze aanmaakt plus een hele korte eerste rondleiding.