Verticale kolom weergave

Sinds kort is het mogelijk om de planning verticaal weer te geven. Je ziet dan per persoon een kolom met van boven naar beneden de geplande activiteiten uit de eigen kalenders.

We merken dat sommige locaties de verticale weergave voor cliënten een stuk duidelijker vinden als de horizontale weergave. Zeker als dit al de werkwijze is waar de cliënten aan gewend zijn. Dus nu is beide mogelijk!

Je vind de nieuwe verticale weergave bij het toevoegen van een nieuw onderdeel op het informatiebord, onder het tabblad "Planning, evenementen en diensten" en dan "Laat planning voor een groep zien":Vervolgens kies je de cliënten en/of begeleiders welke weergegeven mogen worden en zie je voor elke persoon een eigen kolom.

Hoeveelheid informatie beperken

Geeft het tonen van alle activiteiten van de dag te weinig overzicht en te veel prikkels? Je kunt ook per moment plukjes activiteiten weergeven.

Dit doe je als volgt:

- Groepeer in de client agenda activiteiten door ze dezelfde start en eind tijden te geven. Bijvoorbeeld een specifiek aantal ochtend activiteiten die om 10:00 starten en als eiind-tijd 12:00 hebben. Laat de start tijd iets oplopen om de volgorde vast te zetten.

- Stel vervolgens op het informatiebord in het onderdeel "Dag verticaal" in de instellingen (via het pen icoon) de optie "Laat alleen activiteiten zien voor het huidige moment" in.

Nu laat het bord alleen het plukje activiteiten van dat moment zien. Zo beperk je het aantal activiteiten per tijdblok tot bijvoorbeeld maximaal 2 tot 3. Na het tijdblok worden automatisch de volgende set activiteiten weergegeven.

Tot slot

We hebben nog meer ideeën en feedback om de verticale en andere kalender weergaven te verbeteren. Binnenkort meer hierover!

Vragen of feedback? Neem contact met ons op!