Wat kun je weergeven

Wanneer je nieuwe inhoud op een bord plaatst kun je uit verschillende bouwstenen kiezen.

Elke bouwsteen heeft een bepaalde functie en eigen instellingen. Combineer bouwstenen en layout met elkaar om zo in een informatie behoefte te voorzien. Zo ben je helemaal vrij om het informatiebord optimaal in te richten voor jouw cliënten!

Hier vind je een overzicht van de verschillende bouwstenen:

Basis bouwstenen

Bouwsteen Beschrijving
Titel Hiermee kun je verschillende delen op het bord logisch scheiden van elkaar. Gebruik deze samen met afbeelding en tekst om bijvoorbeeld bericht te maken.
Tekst Een zin of een blok tekst weergeven op het bord. Bijvoorbeeld een informatie bericht of een nieuwsbericht.

Actualiteit

Bouwsteen Beschrijving
Klok Toon een analoge of digitale klok.
Weerbericht Laat het weerbericht voor die dag zien.
Nieuwsberichten Hiermee kun je verschillende nieuwsberichten elkaar, met een in te stellen vertraging, laten afwisselen. Erg handig als je meer berichten wilt laten zien op beperkte ruimte. Je kunt steeds eenvoudig nieuwe berichten toevoegen en oude verwijderen.
Dag van de week Toon de huidige dag van de week, eventueel met specifieke kleur.
Datum Toon de huidige datum.

Planning bouwstenen

Met de planning bouwstenen kun je verschillende tijd / agenda gekoppelde activiteiten uitbeelden.

Dit kan zowel op persoon niveau (b.v. cliënt Jan gaat nu ontbijten, begeleider Sandra is aanwezig), groepsniveau (b.v. groep A heeft activiteit "handwerken") of globaal (b.v. wat staat er op het menu vandaag).

Zie het kopje "Vooraf plannen en weergeven" hoe je een weekschema koppelt aan het informatiebord.

Bouwsteen Beschrijving
Activiteit Laat steeds 1 activiteit uit het weekschema zien die op dat moment gepland staat. Toon ook een aftelklok wanneer er een begin en eindtijd ingesteld staat.
Dagplanning Laat een lijst met activiteiten uit het weekschema die voor die dag ingepland staan voor een specifieke persoon verticaal zien.
Planning overzicht Laat een lijst met activiteiten voor de huidige voor meerdere personen horizontaal zien.
GroepsActiviteit Laat voor een groep activiteiten zien wat ze gaan doen; samen met de begeleider en een beschrijving van de activiteit.

Media

Bouwsteen Beschrijving
Afbeelding Plaats een foto, pictogram of afbeelding op het bord. Je kunt hiervoor óók uit de 11.000 bestaande pictogrammen kiezen.
Video Laat een YouTube video zien. Erg geschikt om voor een groep cliënten een kant en klaar aanbod te maken, bijvoorbeeld voor op een iPad of computer.

Koppelen

Bouwsteen Beschrijving
Link Hiermee kun je vanaf het digitale bord naar een website of ander bord koppelen. Dit is erg geschikt voor gebruik door een persoon op laptop of tablet. Door verschillende borden aan elkaar te koppelen kun je informatie verdelen en eenvoudig een digitale omgeving aan de cliënten beschikbaar stellen.

Onduidelijkheden of nog vragen na het lezen van de handleiding? Laat het ons weten, we helpen je graag verder.